نسخه جدید بازی جنگ کاغذی هم اکنون در دسترس است.
بهبود گرافیکی و افزایش سرعت بازی از جمله تغییرات اخیر می باشد.