نفر اول مسابقه amirmola با کسب 352 رای
برنده 100000 تومان پول نقد و 1000 ستاره

نفر دوم Amir با کسب 337 رای
برنده 10000 ستاره

نفر سوم sina با کسب 274 رای
برنده 5000 ستاره

بیشترین بازدید ویدئو مربوط به مبارزه ((بی نام و نیلوفر)) با 11.6 هزار بازدید برنده تعداد 23200 ستاره

نفر دوم Amir با 3.6 هزار بازدید برنده 7200 ستاره

نفر سوم king khashi با 3.5 هزار بازدید برنده 7000 ستاره

نفر چهارم hamid hacker fasa با 659 بازدید برنده 1318 ستاره

بقیه شرکت کنندگان مسابقه به منظور قدردانی بابت شرکت در مسابقه هر کدام 1000 ستاره دریافت خواهند کرد.