این مسابقه تا شروع ماه مبارک رمضان دامه خواهد یافت و تا آن زمان فرصت دارید ویدئوهای خود از بازی جنگ کاغذی را به آدرس @mamadzoli بفرستید تا در مسابقه شرکت داده شوید.

در روز پایانی مسابقه ویدئویی که بیشترین رای را کسب نماید برنده مبلغ 100000 تومان به صورت نقدی خواهد شد.
ضمنا تمام شرکت کنندگان مسابقه دو برابر بازدید های ویدئویشان ستاره درون بازی دریافت خواهند کرد.

رای گیری در کانال تلگرامی paperwarvideo انجام خواهد شد.