1- از هفته آینده مورخ 8 اردیبهشت 1397، سناریو نبرد قهرمانان به بازی اضافه خواهد شد.
⭐ تنها افرادی مجاز به شرکت در این سناریو خواهند بود که میزان کاپشان بالای 2200 باشد در این سناریو میزان جایزه برنده 10 ستاره خواهد بود و برای کاربران ویژه 20 ستاره برای تساوی و باخت هم مقداری جایزه در نظر گرفته خواهد شد.

2- از امروز 3 اردیبهشت 1397 روبات های سیستمی که آشنای حضور همه تون هست تغییر کرده اند و نیروهایشان همان نیروهای بازیکنان واقعی هست پس از این به بعد زمان هایی که خودتان در بازی نیستید روبات خودتان ممکن است با بقیه پلیرها وارد نبرد شود اما در میزان ستاره و کاپ شما تغییری ایجاد نخواهد کرد.
روبات های سیستمی فقط در جنگ آنلاین معمولی بعد از گذشت 30 ثانیه از جستجو و یافت نشدن رقیب ظاهر خواهند شد.

⭐ در سناریوها به هیچ عنوان به روبات برخورد نخواهید کرد و همه بازیکنان واقعی هستند.