تغییرات جدید جنگ کاغذی

1- از هفته آینده مورخ 8 اردیبهشت 1397، سناریو نبرد قهرمانان به بازی اضافه خواهد شد. ⭐ تنها افرادی مجاز به شرکت در این سناریو خواهند بود که میزان کاپشان بالای 2200 باشد در این سناریو میزان جایزه برنده 10 ستاره خواهد بود و برای کاربران ویژه 20 ستاره برای تساوی و باخت هم...